Gå till startsidan
Sök

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln gör det möjligt att varje år köpa in konstnärliga gestaltningar och flyttbar konst för Region Gotlands olika verksamheter.

På en gräsmatta står en konstverk formad som en snäcka i grälla färger

Rekommendationen om inköp av konst för minst 1% av budgeten, vid ny- och ombyggnation i offentlig förvaltning, antogs 1937 av Sveriges riksdag. Gotland var den första kommun som började använda enprocentsregeln, 1956.

Region Gotland avsätter en procent av kostnaden för olika offentliga byggprojekt till offentlig konst. För varje ny- och ombyggnation finns en projektgrupp och där ingår förutom personal från byggsektorn och den aktuella förvaltningen även konsthandläggare, konstkonsult och intendent för offentlig konst.

Det finns även en budget på 100 000 kr per år för inköp av så kallad lös konst som kan hängas i redan befintliga verksamheter. Den konst som inte används för tillfället förvaras på Gotlands Museums Magasin Visborg.

Både äldre offentliga konstverk och de nytillkomna verken är en del av vår gestaltade livsmiljö.

Region Gotlands kulturenhet ansvarar för att den nya konsten kommer på plats och efter slutbesiktning tar Gotlands Museum över ansvaret för att bevara och tillgängliggöra konsten.

Kontakta oss

Äldre kvinna med halsduk står ute i naturen
Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, Skapande skola samt offentlig konst
Berit Ångman Svedjemo
Intendent för offentlig konst

Gotlands Museum, Magasin Visborg, Vädursgatan 10-12

621 50 Visby


Konst och form på Gotland

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss på e-post, så återkommer vi!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024