Gå till startsidan
Sök

Utlysningar

Region Gotland söker regelbundet konstnärer och konstkonsulenter till gestaltningar och andra uppdrag.

Här presenteras aktuella utlysningar och intresseförfrågningar.

Tidplan för byggprojekt nya Solbergabadet, samt beslut om tilldelning av skissuppdrag för tre konstprojekt, är framskjuten.

Byggprojektledaren från regionens tekniska förvaltning meddelar att beslut i bygglovsfrågan är uppskjuten till den 17 juni 2024. Därefter går byggprojektet in i en överklagandetid på fyra veckor från den dag beslutet är publicerat och in i semestertider.

Regionen kan därmed inte tilldela några skissuppdrag eller avtal med konstnärer förrän tidigast i augusti.

Om inget annat meddelas på denna sida, är planen att offentliggöra beslut om vilka konstnärer som bjuds in tidigast under augusti. Konstnärer som bjuds in till aktuella skissuppdrag underrättas via telefon.

Genom Skapande skola får elever i grundskolan möta professionella kulturaktörer och på så sätt fördjupa sig inom olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionellt kulturskapande.

Under hösten kan yrkesverksamma kulturaktörer inom alla konstarter ansöka om att jobba i de gotländska skolorna kommande läsår.

Arvode till kulturaktörer regleras i avtal. I dag är budgetramen max 8000 kr per klass.

Läs mer om Skapande skola

Kontakta oss

Äldre kvinna med halsduk står ute i naturen
Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, Skapande skola samt offentlig konst

Konst och form på Gotland

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss på e-post, så återkommer vi!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024